Liburutegiko Araudia

 

  • Liburutegian ezin da ozen hitz egin, ez baita batere lagungarria liburutegian dauden beste irakurleentzat.
  • Liburutegiko bazkide txartela galdu edo erabilera txarraren ondorioz txartel berria egiten bada 2€ ordaindu beharko da.
  • Esku-telefono, bideo joko, edo horrelako aparagailuekin jolastea debekaturik dago.
  • Liburutegiaren barruan ezingo da jan, ez edan.
  • Sei urte bete ez dituzten haurrek, uneoro pertsona heldu batez lagundurik egon  beharko dute, liburutegiak antolaturiko saio berezietan izan ezik.
  • Altzariak, tresnak, eta ekipoak beren lekuetatik ezin dira mugitu baimenik gabe. Funtsak (liburuak, DVDak e.a.) gaizki erabiltzea galarazita dago. Norbaitek zerbait hondatzen edo galtzen badu, berri bat  eskuratu edo ordainduko du.
  • Ezin da sartu txirrindu, patin eta abarrekin.
  • Liburuzainak arau hauek betetzen ez duen erabiltzailea kaleratu ahal izango du, eta behar diren neurriak hartu.