Pertsonala ogasuna eta Kontzuen Batzordea

Pertsonala, Ogasuna eta Kontuen Batzordea Berezia

Lehendakaria:        Iñaki Alberdi Iparragirre

Kideak:      

1.Iñaki Arriaran Murgiondo (lehendakariordea)

2. Jone Ormazabal Zabaleta

3. Mikel Mugika Romero

4. Patxi Mugika Olaizola