Kreditu lagapena

KREDITU LAGAPENA

Hornitzaileak beste hirugarren bati Idiazabalgo Udalaren kontra duen kreditua laga nahi baldin badio, lagatzaileak eta lagapen-hartzaileak elkarrekin izenpetutako idazkia aurkeztu behar dute. 

Eredua