Ekonomia

EKONOMIA

Idiazabalgo egitura ekonomikoa industria sektorean oinarritzen da. Hau da Idiazabalgo Balio Erantsi Gordinaren banaketa, sektore ekonomikoen arabera:

Balio Erantsi Gordina

(2015)

Idiazabal

Goierri

Gipuzkoa

Euskadi

Nekazaritza

2,50

0,67

0,61

0,70

Industria

69,11

52,15

27,83

24,20

Eraikuntza

4,96

4,54

6,02

5,90

Zerbitzuak

23,43

42,64

65,55

68,90

Biztanleen ehunekorik handienak zerbitzuen sektorean jarduten du; horren atzetik, alde txikiarekin, industria sektorea dago.

16 urtetik gorako biztanleen lanbidea

(2016)

Idiazabal

Goierri

Gipuzkoa

Euskadi

Nekazaritza

2,52

1,10

0,97

1,1

Industria

42,74

37,45

23,07

19,20

Eraikuntza

4,53

5,73

5,52

5,70

Zerbitzuak

50,20

55,69

           70,43

73,80

Idiazabalen, 396 jarduera daude altan emanda Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (2019).

Honela banakatzen da enpresa sarea (2017):

Establezimenduak (guztizkoaren %)

Idiazabal

Goierri

Gipuzkoa

Euskadi

Nekazaritza

11,82

5,21

3,25

3,40

Industria

17,20

9,76

7,73

6,60

Eraikuntza

9,13

15,27

12,10

11,70

Zerbitzuak

61,82

69,74

76,90

78,10

Nekazaritza eta abeltzaintza

Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektoreak eragin txikia du herriko egitura ekonomikoaren Balio Erantsi Gordinean, baina garrantzi handia du Idiazabalgo lurraldearen eta hirigintzaren oreka ongi kudeatzeari dagokionez; izan ere, lurzoru urbanizaezinak udalerriko lurren % 97,70 hartzen du, eta lurzoru horretan biztanleen % 28,61 bizi da. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien erregistroan 258 ustiategi daude altan emanda.

Merkataritza eta zerbitzuak

Idiazabalen 22 saltegi txikizkari eta ostalaritzako 7 establezimendu daude. Jarduera sektorearen araberako azterketan ikusten denez, zerbitzuen % 70,97k elikagaiak saltzen ditu.

Industria

Goierriko udalerri honetan, Idiazabalen, industriako jarduerak indar handia du. Zenbait industria handik eta enpresa txikiz osatutako sare handi batek osatzen dute industria sarea.

Bi eremutan kokatzen dira industriak:

GOARDI INDUSTRIALDEA

EZIOLATZA INDUSTRIALDEA