Datu demografikoak

ERREFERENTZIA DATA: 2018/12/31

Eskuragarri daukazu Idiazabalgo udalerriaren bilakaera demografikoari buruzko informazioa UDAL ERROLDAtik ateratako datuekin prestatu duguna. Hiru ataletan banatu dugu: