Berriak
Atzealdea

Adinekoentzako udal ostatu zerbitzua arautzen duen erregelamendua

Udal batzarrak 2022ko urriaren 27an egindako osoko bilkuran Adinekoentzako o udal ostatu Zerbitzua arautzen duen erregelamenduaren aldaketa hasieraz onartzea erabaki zuen.

2022·11·29


Jendaurreko informazioa zabaltzen da 30 egunez, iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara ematen den biharamunetik zenbat zen hasita, edozein pertsona fisiko edo juridikok espedientea ikus ahal dezan Udaleko Idazkaritzan eta egoki iritzitako erreklamazioak eta iradokizunak egin ahal ditzan.

Aipatu epea igaro eta alegazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, araudia behin betiko onartutzat joko da, beste erabakirik hartu beharrik gabe. 

Toki-jardun bidearen oinarriak arautzen dituen 7/85 legearen 49. atalean adierazitakoari jarraiki ematen da horren guztiaren berri.