Web edukia bistaratu

Behin-behineko eta behin betiko bermearen eredua

Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa; horren bitartez, Estatutuko antolamendu juridikora transponitzen dira  otsailaren  26ko 2014/23/EB  eta 2014/24/EB Direktibak,  Europako Parlamentuarenak eta Kontseiluarenak.

Eredua