Bake epaitegia

Bake epaitegia

Erregistro zibila

 

Ordutegia

  • Asteartea: 09:00-12:00
  • Ostirala: 12:00 – 14:00

Harremanetarako

Funtzioak

Udalerrian gertatu diren larritasun txikiko gertakariengatiko (irainak, laidoak, hertsapenak) falta-epaiketak tramitatu eta egin beharko ditu, bai eta epaia eman ere. 

90,15 eurotik beherako kopuruak erreklamazioak

Erregistro Zibila: bikoteak ezkonduko ditu, jaiotzak inskribatuko ditu, baita bestelako egoerak ere.

Inprimatu Bake epaitegia