Kontu-hartzailetza

KONTU-HARTZAILETZA

Idiazabalgo sektore publikoaren kontrola eramaten da.

Udal Aurrekontu Orokorrak: ildo nagusien berri ematea, aurrekontuaren aurrerapena, aurrekontuak izapidetu eta horien gaineko aholkularitza ematea; aurrekontu-aldaketak; aurrekontu-betearazpenaren eta informazioaren txostenak eta aurrekontu-likidazioa 

Kontu Orokorra egitea.

Barne kontrol sinplifikatua, bi modalitate hauetan, burutzea:

1. Eginkizun kontu-hartzailea: diru-sarreren eta gastuen fiskalizazio txostenak (aurrekontu fase guztiak barnean hartuta) eta inbertsioen egiaztapen materiala gauzatzea, besteak beste

2. Kontrol finantzarioa: Honen barruan:

-Ikuskaritza publikoa: Guardi Gain SAren kontuen auditoretza.

-Diru-laguntzen kontrola

-Finantza-kontrolari buruzko plana (urtekoa) prestatzea eta  gauzatzea

-Barne-kontroleko emaitzen txosten laburtzailea

Barruko eta kanpoko aurrekontu-informazioa eta soldata-masari buruzko informazioa bidaltzea

Aholkularitza eta lankidetza ematea aurrekontu- eta kontabilitate-arloan.

Ekonomia- eta finantza-arloko aholkularitza-zerbitzua ematea: finantza planak idaztea, informatzea eta izapidetzea

Zerbitzuen kostuei buruzko txostenak

Kreditu eragiketak formalizatu aurretiazko txostenak

Zerbitzu publiko berrien edo horien aldeketen azterketa, ekonomia-, finantza eta egonkortasunaren aldetik ondorioak aztertzeko. 

IDIAZABALGO SEKTORE PUBLIKOAREN BARNE KONTROLAREN EZAUGARRIAK

Kontu-hartzailetza mugatuko araubidean burutzen da

Aurrekontu exekuzio araua

Barne kontrol sinplifikatua aplikatzen da

5.000.000 eurotik beherako aurrekontua duelako

Guardi Gain SAren kontuen ikuskaritza egiten da

Derrigorrezkoa da, ikuskaritza publikoaren aldetik (ez merkataritzako araudiaren aldetik)

Barne-kontroleko emaitzen txosten laburtzailea eta finantza-kontrolari buruzko plana noiz aurkeztu eta edukia

Aurrekontu exekuzio araua