Fecha actualización:
  • Azken eguneratzea: 2018/02/25
Seleccione su idioma:
inprimatu bidali Aa Aa
Idiazabal

?

EMAITZAK: Idein Konkurtsoa:Plaza Nagusia. 

Espediente zkia.  
Kontratu mota  Ideia lehiaketa
Prozedura  
Esleitzeko izapidea  
Argitaratze data  2014-10-13
Aurkezteko epea  2014ko abenduaren 15 astelehena, eguerdiko 12:00tan.
Sariak  1.-3000 €, 2-.2.000 €, 3.-1.000 € (Beza barne)
Kontaktua Idazkaritza
Plaza Nagusia 3, 20.213 Idiazabal
943187100
Kontsultetarako e-posta hirigintza.idiazabal@gmail.com
Iragarki testua GAOko iragarkia
Oinarrien Plegua oinarrien plegua
Dokumentazioa planoak.dwg  

| Plaza Nagusia, 3 - (20213). Telefonoa:943 187100, Faxa:943 187143 | Idiazabalgo Udala. IFK P2004800E