Fecha actualización:
  • Fecha Última actualización: 29/06/2011
Seleccione su idioma:
imprimir enviar Aa Aa
Idiazabal

?

Elecciones 

| Plaza Nagusia, 3 - (20213). Telefono:943 187100, Fax:943 187143 | Idiazabalgo Udala. IFK P2004800E